Voor klanten

Hoe werkt het?

Als bewindvoerder beheren wij bankrekeningen, betalen vaste lasten en regelen wij zak- en leefgeld en kijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld te sparen. Maar wij doen meer:

 • wij zorgen dat zorg- en huurtoeslagen correct en op tijd worden aangevraagd;
 • regelen uitkeringen en verzekeringen;,
 • zorgen voor correcte belastingaangifte en toeslagen;
 • houden de administratie op orde.

Zo hoef je je over geld en alles wat daarbij komt kijken niet meer druk te maken. Wij nemen de financiële zorg uit handen, je betaalt daar een vast bedrag per maand voor. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Kijk op de pagina Tarieven voor meer informatie.

In veel gevallen kan er voor de kosten van bewindvoering bijzondere bijstand worden aangevraagd. Wij vragen dit aan, kijk verder op onze pagina Tarieven.

De aanmelding en het intakegesprek

Als je onder bewind wilt worden gesteld kan je contact opnemen met Casia Bewind via email, telefoon of via het contactformulier. Als wij de aanmelding hebben ontvangen nemen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen, contact op om een intakegesprek bij je thuis in te plannen. Tijdens dit intakegesprek wordt de situatie besproken, en vertellen wij wat wij voor je kunnen doen, hoe wij te werk gaan en wat je van ons mag verwachten. In overleg bekijken wij of bewindvoering de juiste oplossing is voor je situatie.  Zo ja, dan vullen wij samen alle formulieren in die nodig zijn om het verzoek bij de rechtbank in te dienen. Onder formulieren vind je de stukken die nodig zijn voor de intake.

Het verzoek

Wanneer de rechtbank het verzoekschrift heeft ontvangen, stuurt deze een uitnodiging naar je en naar Casiabewind voor een zitting, dit kan soms wel 2 maanden duren. Op de zitting zijn alleen de aanvrager, de bewindvoerder en eventuele familieleden en/of begeleiders welkom. Tijdens de zitting vraagt de kantonrechter waarom je onder bewind wilt. Ongeveer twee weken na de zitting ontvangt je de beschikking. Hierin staat beschreven of de kantonrechter het bewind heeft toegezegd.

De financiële administratie

Als de rechter akkoord is en een beschikking heeft afgegeven gaan wij verder voor u aan het werk. Er wordt door ons een nieuwe beheerrekening op naam geopend waar alle inkomsten op gestort worden en waar de betalingen vanaf geschreven worden. Casia Bewind schrijft alle instanties en bedrijven waar een financiële relatie mee is aan om hen te informeren over je nieuwe situatie en wijzigt je postadres naar het postadres van Casia Bewind. Alle financiële post moet dan doorgestuurd worden naar Casia Bewind. Natuurlijk ontvangt je je privé post gewoon op je eigen adres.
Op een bankrekening met pinpas wordt een bedrag aan huishoudgeld (leefgeld) betaald waarover je zelf kan beschikken. Voor andere uitgaven die niet van het leefgeld betaald kunnen worden moet de bewindvoerder goedkeuring verlenen. Voor grote uitgaven (boven 1.500 euro) is vooraf toestemming van de kantonrechter nodig. De bewindvoerder mag, namens jou, een handtekening zetten op brieven over je financiële situatie.
In het kort zorgen wij ervoor dat:
 • Alle inkomsten worden gestort op een beheerrekening;
 • De vaste lasten worden betaald;
 • Het leefgeld wordt overgemaakt (maandelijks of wekelijks);
 • Toeslagen worden aangevraagd (indien van toepassing)zoals huur- en zorgtoeslag;
 • Algemene- en bijzondere bijstand wordt aangevraagd (indien van toepassing);
 • Eventuele post wordt doorgestuurd;
 • Een maandelijks overzicht van inkomsten/uitgaven;
 • Noodzakelijke verzekeringen zijn afgesloten (indien van toepassing);
 • De jaarlijkse (eenvoudige) belastingaangifte wordt gedaan (indien van toepassing);
 • Uitkeringen worden (indien van toepassing)
 • Er contact is met instellingen, begeleiders e.a.;
 • Het jaarlijks verslag voor de rechtbank (en voor jou) betreffende inkomsten en uitgaven wordt opgesteld.

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien er schulden zijn zullen wij samen kijken hoe en of de schulden opgelost kunnen worden en of het mogelijk is om in aanmerking te komen voor een schuldhulpverleningstraject. Zie ook het aflossen van de schulden. 

Het aflossen van schulden

Allereerst maken wij een overzicht van alle schulden en controleren dit bij de betrokken schuldeisers. Als blijkt dat deze schulden niet binnen 3 jaar afgelost kunnen worden zullen wij je ook begeleiden naar het schuldhulpverleningstraject. 
Het schuldhulpverleningstraject wordt gestart met een minnelijke traject, dit heet MSNP. Hierin krijgen alle schuldeisers een voorstel om mee te werken aan het aflossen van de schulden. Als alle schuldeisers akkoord gaan het met voorstel dan heb je een minnelijke schuldhulpverleningstraject. Dit traject duurt 3 jaar als alle schuldeisers akkoord zijn. Let wel: een schuldeiser is niet verplicht om mee te werken.
Indien een schuldeiser niet meewerkt aan het minnelijke traject, dan kan aan de kantonrechter worden gevraagd een dwangakkoord af te geven, hiermee dwingt de rechter de schuldeiser mee te werken.
Mocht een dwangakkoord niet helpen, dan wordt bij de rechtbank een verzoek ingediend u toe te laten tot het wettelijke traject, WSNP. Ook dit traject duurt 3 jaar met de mogelijke verlening van maximaal 5 jaar. 

Dat je je weer
raad weet...