Aanvragen

Wie kan bewindvoering aanvragen? Je kan zelf bewindvoering aanvragen, bijvoorbeeld omdat je hulp nodig heeft bij je financiën.

De volgende personen of instellingen kunnen ook de aanvraag indienen:
  • echtgenoot of partner;
  • familieleden tot de 4e graad: dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld een voogd, als de betrokkene nog minderjarig is;
  • stiefouder;
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
  • de officier van justitie;
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd.

Gebruik ons aanmeldformulier hiernaast om een aanvraag in te dienen of bel ons op 010-307 6323.

Meld u aan

Kies een optie
In bezit van geldig ID
Geen ID of geen geldig ID
Versturen