Formulieren

De volgende formulieren kunt u hier downloaden:

Overzicht van aan te leveren gegevens en documenten:
Beschrijving benodigde stukken 

Formulier voor het aanvragen van een onder bewindstelling:
Verzoek tot onderbewindstelling (formulier Rechtspraak)

Samenwerkingsovereenkomst en afspraken tussen cliënt en bewindvoerder:
Werkwijze & gedragscodes bewindvoering

Het uitgangspunt van de wet is dat alle naaste familieleden (ouders, meerderjarige kinderen, broers en zussen) akkoord gaan met de onder bewindstelling. Indien er geen (contact meer met de) familie is moet dat op het verzoek aan de rechtbank nadrukkelijk worden vermeld.
Akkoordverklaring (formulier Rechtspraak)

 Alle persoonlijke en financiële gegevens die van belang zijn worden hierop ingevuld:
Boedelbeschrijving (formulier Rechtspraak)

De rechtbank verzoekt om een plan van aanpak (met een eventueel aanvullend plan van aanpak bij problematische schulden) aan te leveren:
Plan-van-aanpak-bewind  (formulier Rechtspraak)

Aanvullend-plan-van-aanpak-bij-problematische-schulden-verkwisting (formulier Rechtspraak)
 
Klachtenprocedure:
 * Klachtenregelement
 * Klachtenformulier 

Met ingang van 25 mei 2018 geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: AVG). Een belangrijk doel van deze nieuwe Europese wetgeving is dat burgers meer controle krijgen over hun eigen persoonsgegevens. Burgers krijgen door deze regelgeving meer inzicht in wat er met hun persoonsgegevens gebeurt en hoe deze worden beschermd. Door invoering van deze wetgeving wordt de kans kleiner dat er persoonsgegevens in de verkeerde handen terecht komen of voor andere doelen wordt gebruikt dan de bedoeling is.
Privacyverklaring