Voor wie...

Bewindvoering is voor iedereen die hulp nodig heeft bij de financiële administratie.
Een aanvraag voor beschermingsbewind kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, analfabetisme, problemen in de familiekring of het niet meer kunnen overzien van de financiële situatie waardoor schulden en achterstallige betalingen optreden. 

Ook kan het zijn dat je door lichamelijke, geestelijke of sociale oorzaken niet (meer) in staat bent je financiële zaken zelfstandig te beheren.

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien er schulden zijn zullen wij samen kijken hoe en of de schulden kunnen worden opgelost. Zie ook het aflossen van de schulden.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel om je te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik kunnen maken van je situatie. Beschermingsbewind wordt ook wel onderbewindstelling of bewind genoemd.

Budgetbeheer

Ondervindt je moeite bij de financiële administratie? Bij budgetbeheer beheren wij je financiële administratie om rust en orde te creëren in uw leven. De vaste lasten worden door ons in kaart gebracht en betaald. Zo voorkom je achterstanden en schulden.

Schulden

Allereerst maken wij een overzicht van alle schulden en controleren dit bij de betrokken schuldeisers. Als blijkt dat deze schulden niet binnen 3 jaar afgelost kunnen worden zullen wij je ook begeleiden naar het schuldhulpverleningstraject.